YRITYS

Rakentamisella ei tarkoiteta pelkästään valmiiden tuotteiden valmistamista vaan useimmiten  siitä on olemassa erityinen visio. Tällä visiolla on tietty toiminto ja tunne. Rakennuttamisen palveluiden on omaksuttava tämä periaate.

Uskomme, että asiakastyytyväisyys on palvelun ydin ja pyrimme kaikin puolin tarjoamaan sinulle tämän odotustason.

Procurumissa keskitymme kolmeen pääalueeseen, jotka ovat käytettävä aika (time), laatu (quality) ja kustannukset (time). Näistä kolmesta pääalueesta käytämme lyhennystä TQC.

Palvelemme sujuvasti kaikilla näillä toimialoilla.

kolmeen ydinalueeseen ja yhdistelemme hankkeiden hallinnan, kustannusten hallintaan ja laadunhallintaan liittyvät erityispiirteet ydinpalveluissamme.

“We're a small and growing consultancy. We look forward to meeting you and your team, help you define your goals, develop solutions - and then realize them! So what are you waiting for, let's arrange meeting​" 

Mick Wolstenholme
Senior Cost Consultant
Managing Director
Sanna Wolstenholme
Principal Administrator
Marina Veressotskaia
Assistant Project Manager
Timo Hoikka
Senior Business Consultant